Kontakt

Email
Adresa prevádzky:

INTIMFYZIO

Bajkalská 18/A, 821 08

Bratislava

Telefón

INTIMFYZIO sa nachádza na Bajkalskej ulici číslo 18/A v zdravotnom stredisku na -1 poschodí.

Parkovanie vám odporúčam pred Billou, kde je 90minút parkovania zdarma. Odtiaľ prejdete po prechode pre chodcov priamo k stredisku.

Pre klientov cestujúcich MHD:  

Vystúpte na zastávke: Drieňová (bus: 66, 74, 98), Bajkalská (bus:61, 63, 39, 204), alebo Líščie Nivy (električka: 9, bus: 50).

Na budove nájdete umiestnené logo INTIMFYZIO.  

Do prevádzky vstupujte cez hlavný vchod zdravotného strediska, ktorý je hneď vedľa lekárne.

V budove zídete na mínus prvé poschodie, kde nájdete mini čakáreň aj s toaletami.  

Po terapii budete vychádzať z INTIMFYZIO cez zadný vchod, ktorý Vás cez kovové vonkajšie schody dovedie až k bielej bránke, ktorá ústi priamo na ulicu.


INTIMFYZIO s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: 

Bajkalská 18/A , 821 08 BratislavaKonateľ a odborný garant zdravotníckeho zariadenia SVaLZ: 

MSc. Katarína HanuliakováIČO: 53509323
DIČ: 212427594
Spoločnosť nie je platcom DPH

Účet spoločnosti: 

SK19 8330 0000 0024 0195 4103

Objednajte sa na vstupné vyšetrenie: