Kto som?

Volám sa Katarína Hanuliaková, MSc.


Som FYZIOTERAPEUT telom aj dušou s vyše 10 ročnou praxou.

Som terapeut s láskavým, empatickým a trpezlivým prístupom. Vážim si ľudí a pomáham im na ceste za svojim zdravím.

Som registrovaná v Slovenskej komore fyzioterapeutov. Som držiteľkou licencie A a C, ktoré ma oprávňujú na výkon samostatnej praxe v odbore fyzioterapeut. Som zakladateľ a odborný garant spoločnosti INTIMFYZIO s.r.o. 

Vzdelanie a prax

Titul bakalár fyzioterapeut som získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ročnej praxi v ambulantnej sfére som sa dostala na magisterské štúdium do Anglicka. Titul Msc=Magister som získala na University of Brighton. Po návrate zo zahraničia som nastúpila do Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde som nadobudla skúsenosti aj s tými najťažšími ležiacimi pacientmi. Postupne som sa začala zameriavať na ortopedicko-traumatologické, štrukturálne a funkčné poruchy. Zo štátnej sféry som po niekoľkých rokoch prešla do súkromnej nemocnice Medissimo v Bratislave a odtiaľ do fyzioterapeutickej kliniky Fyzioklinik. Dokončila som si špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktoré ma oprávňuje k výkonu samostatnej praxe.

Odborné kurzy:

 • Konferencia Porod v Ostrave (2022)
 • Celostný prístup v terapii jaziev (Michaela Prokešová)
 • Metodika Ľudmily Mojžišovej A-B-C (Jana Jedličková)
 • Celostný prístup v terapii panvového dna (Michaela Prokešová)
 • Osteopatický prístup u gynekologických dysfunkcii a v tehotenstve (Jöry Pauwels , Inge Schuermans )
 • Kurz panvového dna v systéme POSTNATAL (Zuzana Woleková)
 • Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču (Magdaléna Hagovská, Zuzana Woleková)
 • Kraniosakrálna terapia 1 (Upledger institut, Helena Toušková)
 • Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy detí a dospelých (Revitalis, Iveta Pallová)
 • Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku (PhysioMedical, Jarmila Čápová)
 • Diplom certifikovaného DNS Terapeuta (Pavel Kolář)
 • Algoritmus a management terapie nôh u detí od 2 do 17 rokov (Rehaspring)
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom (Revitalis)
 • Metóda McKenzie, Modul 1: Drieková chrbtica (Kotrbancová, Nováková)
 • Kurz kineziotapingu KT1, KT2 (Michal Peroutka)
 • Inštruktor Stott Pilates Matwork (Jitka Kadishi, Brno)
 • Certifikovaný inštruktor Stott Pilates Rehabilitation Matwork & Reformer (Daniella Mallach, Tel-Aviv)
 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému (Eva Janíková)